inner garden politica de confidențialitate


1. general

Fundația Inner Garden, cu sediul social la P.O. Box 8520, 3542AD, Utrecht, Olanda și înregistrată la Camera de Comerț Olandeză sub numărul 50237608 (denumită în continuare Inner Garden), consideră că protecția vieții private este extrem de importantă. Inner Garden dorește să își informeze clienții și utilizatorii cât mai mult posibil despre serviciile sale, respectându-le datele și oferindu-le controlul asupra tratamentului lor. Inner Garden dorește să gestioneze și să utilizeze datele clienților săi în siguranță, cu respect și cu diligența necesară pentru a oferi servicii căt mai bune clienților săi și pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă. Inner Garden pleacă deci de la principiul că fiecare trebuie să aibă controlul asupra datelor sale personale. Mai jos, veți găsi informații despre ce date colectează Inner Garden, de ce, cât timp și cum le puteți controla.

Inner Garden își invită clienții să aloce timpul necesar pentru a studia în detaliu această Politică de Confidențialitate și orice alte condiții care se pot aplica produselor și serviciilor sale.

2. aplicabilitate

Politica de Confidențialitate se aplică tuturor vizitatorilor (prezenți, foști și viitori) ai site-ului(urilor) web Inner Garden..

Legea privind Regulamentul General European privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 („Regulamentul General privind Protecția Datelor”), legea din 8 decembrie 1992 („Legea privind Confidențialitatea”), legea din 13 iunie 2005 („Legea privind Comunicațiile Electronice”) și punerea în aplicare a acesteia, decretele, precum și orice modificări viitoare ale acestora, reglementează protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Inner Garden se străduiește să își îndeplinească obligațiile și să respecte drepturile clientului ori de câte ori Inner Garden prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre aceasta, Inner Garden dorește să vă invite să vizitați site-ul web al Comisiei pentru Protecția Confidențialității [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en].

3. prelucrarea datelor cu caracter personal și responsabilitățile

'Date cu caracter personal' înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă 'subiect data'); o persoană fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

Datele personale pe care Inner Garden le colectează și le prelucrează se referă în primul rând la datele pe care clienții le introduc ei înșiși prin intermediul diferitelor pagini sau formulare disponibile pe site-urile noastre web și pe care Inner Garden le obține prin utilizarea site-ului(urilor) noastre web și/sau produselor noastre și/sau servicii.

Inner Garden acționează ca parte responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților săi în scopurile descrise în această Politică de Confidențialitate. Acest lucru nu înlătură faptul că clientul are o serie de obligații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal care îi permit clientului să utilizeze produsele și serviciile Inner Garden. În această calitate, clientul trebuie să obțină întotdeauna, acolo unde este necesar, cele cerute de lege Formular de Consimțământ al Inner Garden pentru prelucrarea datelor personale.

4. scopuri

Inner Garden prelucrează datele cu caracter personal în diverse scopuri, prin care singurele date prelucrate sunt cele necesare pentru atingerea scopului vizat.

Deci, folosim datele personale:

 • • Când am primit consimțământul;
 • • În contextul pregătirii sau realizării procesului nostru de cerere;
 • • Pentru a respecta prevederile legale sau reglementare la care ne supunem; și atunci când Inner Garden are un interes justificat în acest sens, cum ar fi, de exemplu, după caz, prevenirea fraudei, managementul administrației interne sau monitorizarea securității adecvate a rețelei și a informațiilor, caz în care ne străduim întotdeauna să găsim un echilibru între interesul și respectarea vieții private a persoanei în cauză.
 • • În măsura în care este necesar și cu permisiune, Inner Garden colectează date personale pentru următoarele obiective concrete:

• Pentru a procesa o cerere pentru produsele și serviciile noastre.
Dacă vizitați site-ul nostru web pentru a colecta și/sau solicita informații despre produsele și serviciile noastre, sau dacă faceți cererea pentru calitatea de membru, de exemplu, atunci Inner Garden are nevoie de detaliile adresei dvs. Toate informațiile pe care Inner Garden le primește despre dumneavoastră în această fază precontractuală vor fi folosite de către Inner Garden doar pentru a vă furniza informațiile solicitate, în modul în care doriți. În plus, dacă în cele din urmă decideți să deveniți student sau membru al Inner Garden, Inner Garden vă va cere o serie de detalii personale, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și altele, iar Inner Garden vă va furnizeza anumite date, cum ar fi detalii de conectare la forum.

• Pentru a oferi cele mai bune servicii și pentru a informa despre opțiunile de utilizare.
Inner Garden utilizează datele personale pentru configurarea, întreținerea și susținerea produselor și serviciilor, procesarea cererilor de aderare și în scopuri administrative.

• Pentru a oferi informații despre (noi) produse și servicii Inner Garden.
Inner Garden poate folosi datele personale pentru a oferi (în scris, telefonic sau electronic) noi produse, servicii sau oportunități speciale despre care Inner Garden consideră că ar putea fi de interes pentru dvs. Desigur, puteți renunța la acest tip de mesaj (vezi mai departe).

• Pentru a urmări performanța.
Inner Garden poate folosi profiluri de date personale pentru a-și evalua produsele și serviciile. Aceasta include, printre altele: solicitarea de păreri cu privire la servicii (de exemplu, prin intermediul cercetării de piață), date obținute în timpul răspunsurilor la întrebările vizitatorilor, detectarea fraudelor și asigurarea calității.

• Pentru a respecta obligațiile legale.
În multe cazuri, Inner Garden este obligată de lege să păstreze anumite date cu caracter personal și/sau să le comunice agențiilor guvernamentale, de exemplu, în contextul obligațiilor generale fiscale și contabile. În contextul unei investigații de poliție sau judiciare, Inner Garden poate fi obligată să comunice anumite date necesare autorităților într-un mod confidențial.

• Pentru a urmări studiile, testele și statisticile, inclusiv pentru analiza tendințelor.
Inner Garden poate folosi date anonime, generale, de exemplu, pentru a raporta intern și extern despre utilizarea serviciilor sale. Datele utilizate pentru aceasta nu pot fi viza o anumită persoană. Informațiile pe care Inner Garden le derivă din aceste analize sunt folosite pentru a evalua portofoliul actual de produse și servicii și procesele Inner Garden și pentru a le adapta la noile dezvoltări.

5. securitate

Voluntarii și angajații Inner Garden sunt instruiți pentru a trata corect datele confidențiale. În cazul proiectelor sensibile din punct de vedere confidențial, se face de asemenea și o evaluare în ceea ce privește securitatea și protecția datelor cu caracter personal. Politica de securitate a informațiilor, cerințele și standardele de management ale Inner Garden sunt modelate pe standardul internațional ISO 27001. Pentru securitatea datelor, Inner Garden atribuie roluri specifice membrilor săi care monitorizează conformitatea cu legislația și aspirațiile etice. Inner Garden foloseste si personal specializat care raspunde de securitatea rețelei, infrastructurii si sistemelor informatice. În plus, Inner Garden folosește o varietate de măsuri tehnice pentru a proteja datele personale, precum: protecție prin parolă, programe informatice de criptare disc dur, firewall-uri, programe informatice antivirus, sistem de detectare a intruziunilor și anomaliilor și sisteme de control al accesului pentru voluntari și angajați.

În cazul în care ar avea loc o încălcare a datelor cu consecințe negative asupra datelor cu caracter personal, clientul este informat personal în condițiile prevăzute de lege. Numărul voluntarilor și angajaților Inner Garden care au acces la informații personale este limitat și sunt selectați cu atenție. Acești voluntari și angajați au acces la informații personale în măsura în care au nevoie de aceste informații pentru a-și îndeplini sarcinile în mod corespunzător.

Existența și conținutul comunicării personale care are loc prin intermediul rețelei Inner Garden (de exemplu: trafic de e-mail, postări pe forum, găzduire...) este protejată de prevederile privind secretul telecomunicațiilor. Aceasta înseamnă că Inner Garden și personalul acestuia nu pot avea cunoștințe despre existența sau conținutul unei astfel de comunicări, în afara excepțiilor enumerate de lege.

Site-urile web Inner Garden menționează uneori legaturi către site-uri terțe (rețele sociale, organizatori de evenimente sponsorizate de Inner Garden) ai căror termeni de utilizare nu intră în sfera de aplicare a acestei Politici de Confidențialitate. Vă rugăm să citiți cu atenție politica lor privind protecția datelor cu caracter personal.

6. furnizarea de date către terți

Inner Garden nu vinde și nu va vinde niciodată date cu caracter personal către terți și nici nu sunt transmise către terți, cu excepția cazului în care:

• Acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre.
Pentru unele aspecte ale produselor și serviciilor noastre, cooperăm cu terți sau angajăm subcontractanți. Acești terți sunt întotdeauna selectați cu mare atenție și există întotdeauna un acord între Inner Garden și acești terți în conformitate cu legislația aplicabilă. Astfel, Inner Garden folosește, printre alții, furnizori de servicii pentru înregistrările de nume de domenii, furnizori de servicii de e-mail, furnizori de certificate SSL, furnizori de servicii cloud connect, furnizori de servicii sitebuilder, furnizori de servicii desktop online și furnizori de servicii de fax online. Pentru mai multe informații despre subcontractanții noștri (o.a., Combell, pCloud, Protonmail), ne puteți contacta oricând prin datele de contact de la punctul 10.

Dacă achiziționați de la Inner Garden un produs sau serviciu (online) de la un producător sau furnizor cu sediul în afara Uniunii Europene, este posibil ca măsuri suplimentare să fie necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, cum ar fi o certificare conform UE-SUA confidențialitate Shield și/sau un acord de procesator cu clauze model întocmite de Comisia Europeană.

Atunci când o persoană refuză să i se transmită datele, este posibil ca unele servicii să nu mai poată fi oferite de Inner Garden.

• Este o obligație legală.
Pentru aceasta, Inner Garden vă invită să citiți punctul 4 din această Politică de Confidențialitate.

• Există un interes legitim pentru Inner Garden.
Acest lucru se întâmplă numai cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză să nu prevaleze asupra acestui interes.

7. drepturile persoanelor vizate

Vă puteți exercita o serie de drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în posesia Inner Garden, în măsura în care aveți acele drepturi conform legislației aplicabile.

Vă puteți exercita aceste drepturi utilizând datele de contact menționate la punctul 10 din această Politică de Confidențialitate. Inner Garden va răspunde unor astfel de solicitări și poate sau nu să se conformeze acestor solicitări în conformitate cu legea aplicabilă și, în principiu, într-o perioadă de o (1) lună, tot în conformitate cu legislația aplicabilă.

Pentru a vă exercita drepturile și pentru a preveni orice dezvăluire neautorizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, trebuie să ne furnizați dovada identității dumneavoastră. Prin urmare, vă solicităm să completați și să trimiteți următorul Formular de Modificare a Datelor cu caracter Personal împreună cu solicitarea dumneavoastră. Solicitarea poate fi trimisă folosind detaliile menționate la punctul 10 din această Politică de Confidențialitate.

Dacă considerați că este necesar, puteți, de asemenea, să contactați sau să depuneți o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor (Autoritatea Olandeză pentru Protecția Datelor):https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Dreptul de a se opune
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului legitim al Inner Garden din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Dacă vă opuneți, Inner Garden nu va mai procesa astfel de date cu caracter personal decât dacă Inner Garden demonstrează temeiuri legitime convingătoare pentru procesare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

Dreptul de acces și transparență
Aveți dreptul de a accesa (gratuit) datele care vă privesc și de a obține o copie a acestor date personale. Ne puteti de asemenea intreba:

 • • Dacă prelucrăm date personale despre dumneavoastră;
 • • În ce scopuri le procesăm;
 • • Ce categorii de date cu caracter personal procesăm;
 • • Cu ce ​​categorii de terți împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • • Care este originea datelor prelucrate;
 • • Care sunt drepturile dumneavoastră.

Dreptul la rectificare și ștergere
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține corectarea sau completarea datelor incomplete cu caracter personal , incorecte, inadecvate sau învechite. În acest scop, Inner Garden poate fi contactată de cu o adresă înregistrată sau datele dumneavoastră pot fi modificate prin intermediul acestui formular (click aici) și transmise prin email. Pentru a vă păstra datele la zi, vă rugăm să ne comunicați orice modificări.

De asemenea, aveți dreptul, fără întârzieri nejustificate, de a vă șterge datele cu caracter personal dacă și în măsura în care:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare;
 2. nu mai există un temei legal pentru prelucrare;
 3. vă opuneți procesării și nu există motive legitime imperative pentru prelucrarea de către Inner Garden;
 4. datele cu caracter personal au fost procesate ilegal; sau
 5. datele personale trebuiesc șterse pentru respectarea unei obligații legale care se aplică pentru Inner Garden.

Inner Garden îți va trimite un mesaj de confirmare după ce vei da curs unei cereri de ștergere. În cazul ștergerii parțiale, Inner Garden va explica și de ce cererea nu a putut fi îndeplinită în totalitate.

In functie de natura cererii, este posibil ca unele servicii sa nu mai pot fi oferite de Inner Garden. De asemenea, Inner Garden nu este întotdeauna în măsură să șteargă toate datele solicitate, de exemplu, pentru a respecta obligațiile legale (de exemplu, pentru a îndeplini obligațiile contabile și fiscale, Inner Garden este obligată să păstreze datele de facturare pentru maximum 7 ani).

Dreptul la restricționarea procesării
În calitate de persoană vizată, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita Inner Garden să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă și în măsura în care se aplică una dintre următoarele:

 1. contestați acuratețea datelor cu caracter personal, caz în care prelucrarea este limitată într-o perioadă care permite Inner Garden să verifice acuratețea acestora;
 2. prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;
 3. Inner Garden nu mai are nevoie de datele personale în scopul procesării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 4. v-ați opus procesării, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale Inner Garden prevalează pe cele ale persoanei vizate.
  În cazul restricționării procesării, datele pot fi în continuare stocate de Inner Garden.

8. perioade de păstrare

Inner Garden stochează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru atingerea obiectivelor descrise la punctul 4.

Site-uri web
Toate informațiile, fie sub formă de text, fișiere sau imagini sau orice altă formă, sunt puse la dispoziție de către Inner Garden doar în scop informativ.

Orice persoană interesată poate lua act de aceste informații, dar Inner Garden își rezervă dreptul, la momentul pe care îl consideră oportun, de a modifica regulile și condițiile privind accesul la utilizarea site-ului fără avertisment prealabil sau de a supune întregul site sau părți a acestuia la o restricție.

Accesul la astfel de secțiuni private ale site-ului poate fi făcut dependent de furnizarea de informații de către vizitatorul/utilizatorul site-ului. Vizitatorul/utilizatorul care furnizează aceste informații este de acord în mod explicit că aceste informații devin proprietatea Inner Garden și că prin simpla comunicare a informațiilor către Inner Garden, acesta din urmă va primi permisiunea expresă de a utiliza informațiile în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Furnizarea accesului la secțiunea privată a site-ului Inner Garden prin utilizarea numelor de utilizator și a parolelor poate fi schimbată sau refuzată de către Inner Garden în orice moment, fără ca aceasta să conducă la vreo compensație.

Cooki-uri
Site-ul nostru web nu folosește cookie-uri. Bum!

9. detalii de contact

Întrebările sau solicitările privind datele personale sau această Politică de Confidențialitate pot fi adresate în orice moment la:

Fundația Inner Garden
În atenția: Responsabilului cu protecția datelor
P.O. Box 8520, 3542AD, Utrecht
Olanda
e-mail: nifo@innergarden.org

10. changes

Inner Garden își rezervă dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate. Modificările vor fi întotdeauna publicate pe acest site înainte de intrarea lor în vigoare. Vă recomandăm să consultați în mod regulat această Politică de Confidențialitate pentru a fi la curent cu aceste modificări.


Contact
@nifo@innergarden.org
Inner Garden Foundation
P.O. Box 8520, 3542AD
Utrecht, The Netherlands

galileo