inner garden politika zasebnosti


1. splošno

Fundacija Inner Garden, s sedežem na P.O. Box 8520, 3542AD, Utrecht, Nizozemska, registrirana pri nizozemski gospodarski zbornici pod številko 50237608 (v nadaljevanju Inner Garden), meni, da je varstvo zasebnosti in osebnih podatkih izjemno pomembno. Inner Garden želi svoje stranke in uporabnike čim bolje obveščati o svojih storitvah, pri tem pa spoštovati njihove podatke in jim omogočiti nadzor nad tem, kaj se z njimi dogaja. Inner Garden želi podatke svojih strank upravljati in uporabljati varno, spoštljivo in z ustrezno skrbnostjo, da bi svojim strankam zagotovil boljše storitve in najboljšo možno izkušnjo. Inner Garden zato izhaja iz načela, da mora imeti vsakdo nadzor nad svojimi osebnimi podatki. V nadaljevanju najdete informacije o tem, katere podatke Inner Garden zbira, zakaj, koliko časa in kako jih lahko nadzorujete.

Inner Garden vabi svoje stranke, da si vzamejo čas in temeljito pregledajo ta Pravilnik o zasebnosti ter vse druge pogoje, ki morda veljajo za izdelke in storitve.

2. uporaba

Ta pravilnik o zasebnosti velja za vse obiskovalce (sedanje, nekdanje in prihodnje) spletnih strani innergarden.org ter ostalih strani katerih lastnik je Inner Garden.

Zakon o evropski splošni uredbi o varstvu podatkov z dne 27. aprila 2016 - 'GDPR' ("Splošna uredba o varstvu podatkov"), zakon z dne 8. decembra 1992 - 'Privacy Act' ("Zakon o zasebnosti"), zakon z dne 13. junija 2005 - Electronic Communications Act' ("Zakon o elektronskih komunikacijah") in spremljajoči izvedbeni odloki ter vse njihove prihodnje spremembe urejajo varstvo vaših osebnih podatkov.

Inner Garden si prizadeva izpolnjevati svoje obveznosti in spoštovati pravice strank, kadar koli obdelujemo vaše osebne podatke. Za več informacij o tem vas napotujemo na spletno stran Komisije za varstvo zasebnosti [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en].

3. obdelava osebnih podatkov in odgovornost

"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"); določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Osebni podatki, ki jih Inner Garden zbira in obdeluje, se nanašajo predvsem na podatke, ki jih stranke same vnesejo prek različnih strani ali obrazcev, ki so na voljo na našem(-ih) spletnem(-ih) mestu(-ih), in ki jih Inner Garden pridobi z vašo uporabo našega(-ih) spletnega(-ih) mesta(-st) in/ali naših izdelkov in/ali storitev.

Inner Garden deluje kot odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov svojih strank za namene, opisane v tem Pravilniku o zasebnosti. To ne zmanjšuje dejstva, da imate kot stranka številne obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki vam omogočajo uporabo izdelkov in storitev Inner Gardna. V tej vlogi morate kot stranka od Inner Gardna po potrebi vedno pridobiti zakonsko zahtevani obrazec soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov.

4. namen

Inner Garden obdeluje osebne podatke za različne namene, pri čemer se obdelujejo le podatki, ki so potrebni za dosego predvidenega namena.

Tako uporabljamo osebne podatke:

 • • kadar smo prejeli soglasje;
 • • v okviru priprave ali izvedbe našega postopka prijave;
 • • za izpolnjevanje zakonskih ali regulativnih določb, ki veljajo za nas; in kadar ima Inner Garden za to upravičen interes, kot je na primer, odvisno od primera, preprečevanje goljufij, upravljanje notranje uprave ali spremljanje ustrezne varnosti omrežja in informacij, pri čemer si vedno prizadevamo za ravnotežje med tem interesom in spoštovanjem zasebnosti zadevne osebe;
 • • kolikor je potrebno in z dovoljenjem, Inner Garden zbira osebne podatke za naslednje konkretne cilje:

• za obdelavo vloge za naše izdelke in storitve.
Če obiščete naše spletno mesto innergarden.org, da bi zbrali in/ali zahtevali informacije o naših izdelkih in storitvah, ali če na primer zaprosite za članstvo, Inner Garden potrebuje vaše naslovne podatke. Vse podatke, ki jih Inner Garden prejme o vas v tej predpogodbeni fazi, bo Inner Garden uporabila le za to, da vam zagotovi zahtevane informacije na način, ki ga želite. Poleg tega vas bo Inner Garden, če se na koncu odločite postati študent ali član Inner Garden, prosil za številne osebne podatke, kot so ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in drugi, Inner Garden pa vam bo posredovala tudi nekatere podatke, kot so podatki za prijavo v forum.

• za zagotavljanje najboljših storitev in obveščanje o možnostih uporabe.
Inner Garden uporablja osebne podatke za vzpostavitev, vzdrževanje in podporo izdelkov in storitev, obdelavo vlog za članstvo ter za upravne namene.

• zagotavljanje informacij o (novih) izdelkih in storitvah Inner Garden.
Inner Garden lahko uporabi osebne podatke, da vam ponudi (pisno, po telefonu ali elektronsko) nove izdelke, storitve ali posebne priložnosti, za katere Inner Garden meni, da bi vas lahko zanimali. Seveda se lahko od tovrstnih sporočil odjavite (glejte nadaljevanje).

• spremljanje uspešnosti.
Inner Garden lahko uporablja profile osebnih podatkov za ocenjevanje svojih izdelkov in storitev. To med drugim vključuje: zahtevo po povratnih informacijah o storitvah (na primer s tržno raziskavo), podatke, pridobljene med odgovori na vprašanja obiskovalcev, odkrivanje goljufij in zagotavljanje kakovosti.

• za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
V številnih primerih je Inner Garden zakonsko zavezan, da hrani določene osebne podatke in/ali jih posreduje državnim organom, na primer v okviru splošnih davčnih in računovodskih obveznosti. V okviru policijske ali sodne preiskave je Inner Garden lahko zavezan, da določene podatke zaupno sporoči potrebnim organom.

• za spremljanje študij, testov in statističnih podatkov, tudi za analizo trendov.
Inner Garden lahko uporablja anonimne, združene podatke, na primer za notranje in zunanje poročanje o uporabi svojih storitev. Pri tem uporabljenih podatkov ni mogoče povezati z določenim posameznikom. Informacije, ki jih Inner Garden pridobi s temi analizami, se uporabljajo za ocenjevanje trenutne ponudbe izdelkov in storitev ter procesov Inner Garden in za njihovo prilagajanje novostim.

5. security

Prostovoljci in zaposleni v Inner Gardnu so usposobljeni za pravilno ravnanje z zaupnimi podatki. Pri projektih, ki so občutljivi za zasebnost, se opravi tudi ocena varnosti in varstva osebnih podatkov. Politika, zahteve in standardi upravljanja informacijske varnosti Inner Gardna temeljijo na mednarodnem standardu ISO 27001. Inner Garden za varnost podatkov svojim članom dodeli posebne vloge, ki spremljajo skladnost z zakonodajo in etičnimi prizadevanji. Inner Garden uporablja tudi specializirano osebje, ki je odgovorno za varnost omrežja, infrastrukture in informacijskih sistemov. Poleg tega Inner Garden uporablja različne tehnične ukrepe za zaščito osebnih podatkov, kot so: zaščita z geslom, programska oprema za šifriranje trdih diskov, požarni zidovi, protivirusna programska oprema, sistem za odkrivanje vdorov in anomalij ter sistemi za nadzor dostopa za prostovoljce in zaposlene.

Če pride do kršitve varstva podatkov z negativnimi posledicami za osebne podatke, je stranka osebno obveščena pod zakonsko določenimi pogoji. Število prostovoljcev in zaposlenih Inner Garden, ki imajo dostop do osebnih podatkov, je omejeno in so skrbno izbrani. Tem prostovoljcem in zaposlenim je omogočen dostop do osebnih podatkov, če jih potrebujejo za ustrezno opravljanje svojih nalog.

Obstoj in vsebina osebne komunikacije, ki poteka prek omrežja Inner Garden (na primer: e-poštni promet, objave na forumu, gostovanje ...), sta zaščitena z določbami o telekomunikacijski tajnosti. To pomeni, da Inner Garden in njegovo osebje ne smeta vedeti za obstoj ali vsebino takšne komunikacije, razen izjem, ki jih našteva zakon.

Na spletnih straneh Inner Gardna so včasih navedene povezave do spletnih strani tretjih oseb (družbeni mediji, organizatorji dogodkov, ki jih sponzorira Inner Garden,itn.), katerih pogoji uporabe ne spadajo na področje uporabe tega pravilnika o zasebnosti. Prosimo, da natančno preberete njihove politike o varstvu osebnih podatkov.

6. posredovanje podatkov tretjim osebam.

Inner Garden ne prodaja in nikoli ne bo prodajal osebnih podatkov tretjim osebam, prav tako se podatki ne posredujejo tretjim osebam, razen v primerih ko:

• je to potrebno za zagotavljanje naših storitev.
Pri nekaterih vidikih naših izdelkov in storitev sodelujemo s tretjimi osebami ali najemamo podizvajalce. Te tretje osebe so vedno zelo skrbno izbrane, med Inner Gardnom in temi tretjimi osebami pa je vedno sklenjen sporazum v skladu z veljavno zakonodajo. Tako Inner Garden med drugim uporablja ponudnike storitev za registracijo domenskih imen, ponudnike e-poštnih storitev, ponudnike certifikatov SSL, ponudnike storitev povezovanja v oblaku, ponudnike storitev gradnje spletnih strani, ponudnike storitev spletnega namizja in ponudnike storitev spletnega faksa. Za več informacij o naših podizvajalcih (npr. Combell, pCloud, Protonmail, CloudFlare) se lahko vedno obrnete na nas prek kontaktnih podatkov pod 10. točko

Če pri Inner Gardnu kupite (spletni) izdelek ali storitev proizvajalca ali dobavitelja s sedežem zunaj Evropske unije, so morda potrebni dodatni ukrepi za zagotovitev varnosti osebnih podatkov, na primer certifikat v okviru zasebnostnega ščita EU-ZDA in/ali pogodba z obdelovalcem z vzorčnimi klavzulami, ki jih je pripravila Evropska komisija.

Če oseba zavrne posredovanje svojih podatkov, je mogoče, da Inner Garden nekaterih storitev ne more več ponujati.

• obstaja za to zakonska obveznost.
V zvezi s tem se obrnite na 4. točko pravilnika o zasebnosti.

• obstaja za to zakoniti interes Inner Gardna.
To se zgodi le, če interesi ali temeljne pravice in svoboščine zadevne osebe ne prevladajo nad tem interesom.

7. pravice posameznikov

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov pri Inner Gardnu lahko uveljavljate številne pravice v skladu z veljavno zakonodajo.

Te pravice lahko uveljavljate z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v 10. točki tega pravilnika o zasebnosti. Inner Garden se bo na takšne zahteve odzval in jih lahko izpolnil ali ne v skladu z veljavno zakonodajo, načeloma v roku enega (1) meseca, prav tako v skladu z veljavno zakonodajo.

Za uveljavljanje svojih pravic in preprečevanje nepooblaščenega razkritja vaših osebnih podatkov nam morate predložiti dokazilo o svoji identiteti. Zato od vas zahtevamo, da skupaj z zahtevo izpolnite in predložite naslednji Obrazec za spremembo osebnih podatkov. Zahtevo lahko pošljete z uporabo podatkov, navedenih v 10. točki tega pravilnika o zasebnosti.

Če menite, da je to potrebno, se lahko obrnete tudi na organ za varstvo podatkov (nizozemski organ za varstvo podatkov) ali vložite pritožbo pri njem: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Pravica do ugovora
Kadar koli imate pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa Inner Gardna iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Če ugovarjate, Inner Garden teh osebnih podatkov ne bo več obdeloval, razen če Inner Garden dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do dostopa in preglednost
Imate pravico do dostopa do podatkov (brezplačno), ki se nanašajo na vas, in do pridobitve kopije teh osebnih podatkov. Od nas lahko tudi zahtevate informacije:

 • • ali obdelujemo osebne podatke o vas;
 • • za katere namene jih obdelujemo;
 • • katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo;
 • • s katerimi kategorijami tretjih oseb delimo vaše osebne podatke;
 • • kakšen je izvor obdelanih podatkov;
 • • kakšne so vaše pravice.

Pravica do popravka in izbrisa
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do popravka ali dopolnitve nepopolnih, nepravilnih, neustreznih ali zastarelih osebnih podatkov. V ta namen lahko Inner Garden kontaktirate na registriranem naslovu ali pa svoje podatke spremenite prek tega obrazca (kliknite sem) in jih pošljete po elektronski pošti. Da bi bili vaši podatki posodobljeni, vas prosimo, da nas obvestite o vseh spremembah.

Prav tako imate pravico, da, brez nepotrebnega odlašanja, zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če in v kolikor:

 1. osebni podatki niso več potrebni za namene;
 2. ni več pravne podlage za obdelavo;
 3. ugovarjate obdelavi in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi za obdelavo s strani Inner Gardna;
 4. so bili osebni podatki obdelani nezakonito; ali
 5. je treba osebne podatke izbrisati zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti, ki velja za Inner Garden.

Inner Garden vam bo po izpolnitvi zahteve za izbris poslal potrditveno sporočilo. V primeru delnega izbrisa bo Inner Garden tudi pojasnil, zakaj zahteve ni bilo mogoče v celoti izpolniti.

Glede na naravo zahteve je mogoče, da Inner Garden nekaterih storitev ne more več ponujati. Inner Garden tudi ne more vedno izbrisati vseh zahtevanih podatkov, na primer zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (npr. zaradi izpolnjevanja računovodskih in davčnih obveznosti mora Inner Garden podatke o računih hraniti največ 7 let).

Pravica do omejitve obdelave
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate tudi pravico, da Inner Garden omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, če in kolikor velja eden od naslednjih primerov:

 1. izpodbijate točnost osebnih podatkov; v tem primeru se obdelava omeji za obdobje, ki Inner Garden omogoča, da preveri njihovo točnost;
 2. je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 3. Inner Garden osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. ste ugovarjali obdelavi, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Inner Gardna prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
  V primeru omejitve obdelave lahko Inner Garden še vedno hrani podatke.

8. obdobja hrambe podatkov

Inner Garden hrani in obdeluje vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje ciljev, opisanih v 4. točki.

Spletne strani
Vse informacije, ne glede na to, ali so v obliki besedila, datotek ali slik ali v kakršni koli drugi obliki, daje Inner Garden na voljo le v informativne namene.

Te informacije lahko upošteva vsaka zainteresirana oseba, vendar si Inner Garden pridržuje pravico, da v trenutku, ko se to zdi primerno, brez predhodnega opozorila spremeni pravila in pogoje v zvezi z dostopom do uporabe spletnega mesta ali da za celotno spletno mesto ali njegove dele uvede omejitev.

Dostop do takšnih zasebnih delov spletnega mesta je lahko odvisen od posredovanja informacij s strani obiskovalca/uporabnika spletnega mesta. Obiskovalec/uporabnik, ki posreduje te informacije, se izrecno strinja, da te informacije postanejo last Inner Gardna in da bo s samim posredovanjem informacij Inner Garden slednji dobil izrecno dovoljenje za uporabo informacij v skladu s Politiko zasebnosti.

Inner Garden lahko kadar koli spremeni ali zavrne dostop do zasebnega dela spletnega mesta Inner Garden z uporabo uporabniškega imena in gesla, ne da bi to povzročilo kakršno koli nadomestilo.

Piškotki
Naše spletno mesto ne uporablja piškotkov. Bam!

9. kontakt

Vprašanja ali zahteve v zvezi z osebnimi podatki ali tem pravilnikom o zasebnosti lahko kadar koli naslovite na:

Inner Garden Foundation
Attn: Data Protection Officer
P.O. Box 8520, 3542AD, Utrecht
The Netherlands
e-mail: nifo@innergarden.org

10. spremembe

Inner Garden si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. Spremembe bodo vedno objavljene na tem spletnem mestu, preden začnejo veljati. Priporočamo vam, da redno pregledujete to Politiko zasebnosti, da boste seznanjeni s temi spremembami.


Kontakt
@nifo@innergarden.org
Inner Garden Foundation
P.O. Box 8520, 3542AD
Utrecht, The Netherlands
Obvestila
pravno obvestilo
politika zasebnosti
avtorske pravice
2010-2022, © Inner Garden

galileo